Loa Mae

Privacyverklaring

Bij LOA MAE vinden we privacy onwijs belangrijk. Vooral jouw privacy. We gebruiken jouw gegevens dan ook geheel volgens de Algemene verordening
gegevensbescherming. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met LOA MAE via info@loamae.nl.


LOA MAE
LOA MAE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90086090 als eenmanszaak, gevestigd te Tilburg aan de Doesburgstraat 17.

GEGEVENS
Welke gegevens gebruikt LOA MAE van jou? En hoe gaat LOA MAE om met jouw gegevens?

Gegevens voor juridische werkzaamheden:

 • Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, e-mail, telefoonnummer.
  Deze gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door middel van vragenlijsten kan LOA MAE ook nog andere gegevens tot haar beschikking krijgen om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens bewaart LOA MAE tot 2 jaar na de overeenkomst.

CRM systeem:

 • Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis.
  Deze gegevens slaat LOA MAE op om de goede klantrelatie te kunnen waarborgen en onderhouden. LOA MAE verwijdert deze gegevens na 2 jaar. Mocht je eerder een verzoek indienen of zijn we iets anders overeengekomen, dan verwijderd LOA MAE je gegevens eerder.

Facturatie & Finance:

 • Naam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, saldo.
  Voor LOA MAE is het van belang om deze gegevens te verwerken, omdat we anders de betaling niet kunnen verwerken. De Belastingdienst verplicht ons om deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Klachten:

 • Naam, e-mail, klacht
  Mocht je een klacht hebben over LOA MAE dan is het van belang dat LOA MAE deze goed kan afhandelen. Hiervoor hebben we deze gegevens van je nodig. LOA MAE zal je klacht binnen 6 maanden afhandelen. Na deze periode worden je gegevens verwijderd.

Commerciële doeleinden:

 • Naam, e-mailadres.
  LOA MAE gebruikt deze gegevens voor direct marketing, zoals de nieuwsbrief, sociale media, advertenties, website. LOA MAE verwijdert deze gegevens zodra jij je uitschrijft of aangeeft dat je geen interesse meer hebt in LOA MAE. Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Website:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.
  Deze gegevens gebruikt LOA MAE om contact met je op te nemen. LOA MAE verwerkt deze gegevens alleen in overige systemen als dit nodig is voor het verdere aanbod van LOA MAE.

Online Training:

 • Naam, e-mailadres
  Als je deelneemt aan de online trainingen van LOA MAE dan hebben wij deze gegevens nodig om jou toegang te kunnen geven tot de training. Deze gegevens worden verwijderd zodra de training door jou is afgerond. Mocht het om een betaalde training gaan, dan verwerkt LOA MAE ook de gegevens voor facturatie.

Online Community:

 • Naam, e-mailadres, wachtwoord
  LOA MAE heeft deze gegevens nodig om jouw persoonlijke omgeving te kunnen creëren. Het wachtwoord in combinatie met je
  e-mailadres/gebruikersnaam wordt opgeslagen en beveiligd. Al deze accountgegevens worden bewaard net zolang tot jij je account verwijderd of totdat je geen toegang meer hebt tot de content.

Al deze bovenstaande gegevens heeft LOA MAE tot haar beschikking, omdat jij deze hebt verstrekt als klant, bezoeker van de website of via het contactformulier. 

LOA MAE kan ook gegevens van jou ontvangen via medewerkers van jouw bedrijf of andere contactpersonen binnen jouw bedrijf.

LOA MAE verzamelt alleen gegevens van minderjarigen met ouderlijke toestemming. Mocht het voorkomen dat LOA MAE gegevens heeft verzameld
zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact op via info@loamae.nl.


JOUW RECHTEN

 • Inzage van je persoonsgegevens: je kunt altijd een verzoek doen om je gegevens in te zien.
 • Recht op wijziging: je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens, waar deze onvolledig zijn, te wijzigen.
 • Recht om je gegevens te laten verwijderen en/of laten intrekken: je kunt je gegevens op grond van wettelijke grondslagen laten verwijderen en/of je
  toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Let hierbij wel op dat dit gevolgen kan hebben voor de diensten die ik je lever.
 •  Je kan de verwerking van je persoonsgegevens beperken op grond van wettelijke elementen.
 • Je hebt het recht om je gegevens over te laten dragen aan een andere aanbieder.
 • Je hebt altijd recht van bezwaar: op grond van wettelijke grondslagen kun jij altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

DERDEN
LOA MAE zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Dit zal alleen gebeuren als dit nodig is voor bedrijfsvoering of als het moet vanuit een wettelijke bepaling. Het kan nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. LOA MAE zal daarom met derde partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten, zodat LOA MAE jouw privacy kan blijven waarborgen. LOA MAE zal nooit gegevens doorverkopen aan derde partijen.

SLOTBEPALING
LOA MAE kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het is dus raadzaam om deze privacyverklaring met regelmaat door te nemen. Mocht je
vragen hebben over deze privacyverklaring of over de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar info@loamae.nl.

Voor klachten over het gebruik van jouw gegevens of de manier waarop LOA MAE met jouw gegevens omgaat, kun je ook een e-mail sturen naar info@loamae.nl of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.